Twój koszyk jest pusty. Twój Koszyk Twoje Konto Zaloguj się
www.CHLODNICTWO-SKLEP.pl
Nowości
Promocje
Regulamin
Płatności i przesyłki
Kontakt
   Skontaktuj się z nami
Sklep prezentuje jedynie niewielki procent naszego asortymentu. Jeżeli nie mogą Państwo znaleźć jakiegoś wyrobu, prosimy o kontakt.
Imię i Nazwisko:
Twój adres E-Mail:
Twój numer telefonu:
Treść zapytania:
   Biuletyn informacyjny
Aby otrzymywać biuletyn informacyjny, wpisz poniżej swój adres e-mail:
RectorSeal RENEWZ - b.silny środek do czyszczenia skraplaczy (koncentrat 3.8 l)
RectorSeal RENEWZ - b.silny środek do czyszczenia skraplaczy (koncentrat 3.8 l)
Zastosowanie:
 • Środek czyszczący, odtłuszczający i rozjaśniający powierzchnie
 • Do skraplaczy lamelowych i elektronicznych filtrów powietrza

 • Cleaner, Degreaser and cleared surfaces
 • For the lamella condensers and electronic air filters
Opis produktu:

Bezkwasowy, pianowy zmywacz z rozjaśniaczem do skraplaczy chłodzonych powietrzem. Może być również używany do czyszczenia elektronicznych filtrów powietrza.

Przeznaczony przede wszystkim do usuwania trudno zmywalnych osadów tłuszczów kuchennych ze skraplaczy oraz osadów tytoniowych z filtrów powietrza. Z tego względu doskonale nadaje się do zastosowania w kuchniach, restauracjach i innych miejscach nasilonego występowania tego rodzaju zanieczyszczeń.

Silnie działająca, powierzchniowo aktywna piana penetruje czyszczone powierzchnie, rozpuszcza i obluzowuje zbity tłuszcz, smary, brud i tlenki, wypycha je spomiędzy lameli i umożliwia spłukanie całego zanieczyszczenia wodą. W pięć minut pozostawia powierzchnie metalowe całkowicie czyste, jasne i lśniące, a przy tym dokładnie oczyszczone z warstwy izolującej cieplnie - co korzystnie wpływa na wydajność urządzeń, ich bezawaryjną pracę oraz łączny czas eksploatacji.

Koncentrat Renewz może być rozcieńczany w różnych proporcjach - w zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonych urządzeń - co zapewnia jego ekonomiczne użycie (szczegóły poniżej).

Nie uszkadza miedzi, aluminium ani stali nierdzewnej. Zawiera inhibitor zapobiegający korozji. Środek uzyskany z koncentratu przeznaczony jest do mycia niskociśnieniowego. Wymaga spłukania po ok. 5 minutach.

Środek przeznaczony do użytku profesjonalnego (do zakupu wymagany REGON).

Posiada atest PZH.


Acid-free, foaming cleaner with bleach air-cooled condensers. It can also be used to clean electronic air filters.
Designed primarily to remove difficult deposits washable kitchen with condensers fats and tobacco sludge from air filters. It is therefore ideal for use in kitchens, restaurants and other places of increased occurrence of this type of pollution.
Potent surface-active foam penetrates the cleaned surfaces, dissolve and loosen compacted fat, grease, dirt and oxides, pushes them between fins and enables flushing of the entire water contamination. Five minutes leaves metal surfaces absolutely clean, bright and shiny, and at the same thoroughly cleaned with a heat insulating layer - which positively affects the performance of the devices, their trouble-free operation and total life time.
Renewz concentrate can be diluted in various proportions - depending on the degree of contamination of the cleaned equipment - which ensures its economic use (see below).
No damage to copper, aluminum or stainless steel. It contains an inhibitor to prevent corrosion. The measure derived from the concentrate is designed for low pressure washing. Requires rinsing after approx. 5 minutes.
The center intended for professional use (to purchase the required code).
It has PZH.

Specyfikacja:
 • Rozcieńczanie i uzyskiwane ilości gotowego do użycia płynu:
  • Czyszczenie i rozjaśnianie silnie zabrudzonych i zatłuszczonych powierzchni: 1:3 (15,2 l preparatu)
  • Czyszczenie i lekkie rozjaśnianie lekko i średnio zabrudzonych powierzchni, usuwanie tlenków: 1:6 (26,6 l preparatu)
  • Czyszczenie lekko zabrudzonych powierzchni, bez rozjaśniania: 1:9 (38 l preparatu)
 • Opakowanie: butla 3,8 l

 • Dilution and recovered quantities of ready to use liquid:
  • Cleaning and brightening heavily soiled and greasy surfaces: 1: 3 (15.2 l preparation)
  • Cleaning and slight brightening of light to medium soiled surfaces , removing oxides: 1: 6 (26.6 l preparation)
  • Cleaning of lightly soiled surfaces, without brightening: 1: 9 (38 l preparation)
 • Packaging: 3.8 liter bottle
Informacje dodatkowe:
Uwaga: Ze względu na charakterystykę tego towaru, jego transport podlega przepisom ADR. Koszt transportu kurierem z ADR wynosi 41.50 PLN netto przy płatności z góry, a pobranie kosztuje dodatkowo 10 PLN netto.
Koszt transportu 4 sztuk jest taki sam jak 1 sztuki.
Cena netto:  223,00 PLN

Przy większych zamówieniach oraz dla stałych klientów istnieje możliwość negocjacji powyższej ceny!
Ceny towarów obowiązują wyłącznie dla zamówień składanych bezpośrednio w systemie sklepu internetowego.
75202300
Podane ceny są cenami netto.
Ostatnia aktualizacja cen i stanów: 12:28 2017-03-30
Copyright © 2007 CHŁODNICTWO-SKLEP :: Regulamin :: Płatności i przesyłki :: Polityka cookies