Agregat skraplający Danfoss Optyma Slim Pack OP-MSUM107MLW05E [114X7072]

14 698.00 PLN (tax excl.)
Quantity
Last items in stock

Agregat skraplający Danfoss Optyma Slim Pack OP-MSUM107MLW05E [114X7072]
Zastosowanie:
 • Do zastosowań średniotemperaturowych w zakresie mocy od 2 do 7 KM takich jak::
 • przechowywanie produktów spożywczych
 • procesy przemysłowe
 • chłodzenie mleka
 • laboratoria
 • sklepy i stoiska mięsne
 • sklepy i stoiska rybne
 • przechowywanie wina
 • restauracje
Dzięki obudowie odpornej na wpływy atmosferyczne agregat nadaje się również do zastosowań zewnętrznych

For applications of medium power range from 2 to 7 hp like: storing food products industrial processes milk cooling laboratories shops and meat stalls shops and stalls wine storage Restaurants With housing a weather-proof unit is also suitable for outdoor applications
Opis produktu:
Główne cechy produktu:
 • Zastosowanie zewnętrzne:
 • obudowa odporna na wpływy atmosferyczne o stopniu ochrony IP54
 • solidny, odporny na korozję
 • kompaktowa obudowa
Wymiennik mikrokanałowy: łatwe i szybkie czyszczenie mniejsza ilość czynnika chłodniczego dłuższa żywotność Rozwiązania ułatwiające instalację i serwis: zawory serwisowe na króćcach ssawnym i cieczowym oraz na zbiorniku cieczy skręcany filtr odwadniacz wraz z adapterem gwarantującym pewność połączenia wyposażenie elektryczne zapewniające zabezpieczenie przed utratą fazy, niewłaściwym napięciem lub złą kolejnością faz przygotowanie do montażu dodatkowego wyposażenia

Agregaty Optyma Slim Pack mogą pracować w następującym zakresie temperatur parowania:
 • MBP R404A/R507 od –20°C do +10°C
  MBP R134a od –15°C do +15°C


Wariant zasilania produktu: E (sprężarka 400V/3 fazy/50Hz, wentylator 230V/1 faza/50 Hz)

Key features: photos
 • External Application:
 • housing weatherproof IP54
 • robust, corrosion-resistant
 • The compact design
Micro-channel heat exchanger: easy and fast cleaning The lower amount of refrigerant longer life Solutions for easy installation and service: suction and discharge service valves on the suction and liquid and liquid container twisted filter drier with the adapter guarantees connection reliability electrical equipment providing protection against phase loss, misuse or wrong voltage phase sequence The preparation for installation of additional equipment
Slim Pack Optyma units can operate in the following temperatures pairing:
 • MBP R404A / R507 from –20°C do +10°C photos MBP R134a from –15°C do +15°C ul>
  Power variant of the product: E (compressor 400V / 3 phase / 50 Hz, fan 230V / 1 phase / 50 Hz)
Specyfikacja:
 • Model Optyma™ Slim Pack
 • Masa netto: 87 kg
 • Czynnik chłodniczy: R134a, R404A, R507
 • Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W]: 120 W
 • Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V]: 230 V
 • Natężenie dźwięku przy 50 Hz [(z odległości 10 m) dB(A)]: 39 dB(A)
 • Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz]: 400/3/50
 • Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]: 230/1/50

 • Type: Optyma™ Slim Pack
 • Net weight: 87 kg
 • Refrigerant: R134a, R404A, R507
 • Fan power output 50Hz [W]: 120 W
 • Fan voltage 50Hz (max) [V] [Max]: 230 V
 • Sound pressure level 50Hz (10 m distance) [db(A)]: 39 dB(A)
 • Compressor power supply [V/Ph/Hz]: 400/3/50
 • Fan power supply [V/Ph/Hz]: 230/1/50