• - 360

RectorSeal COIL DISINFECTANT - środek dezynfekujący, czyszczący i odświeżający powietrze (1 l)

82.00 PLN (tax excl.)
Quantity

RectorSeal COIL DISINFECTANT - środek dezynfekujący, czyszczący i odświeżający powietrze (1 l)
Zastosowanie:
 • Dezynfekuje (niszczy bakterie, grzyby i pleśń), czyści i odświeża powietrze
 • Do parowników i tac ociekowych klimatyzatorów, pomp ciepła, kanałów wentylacyjnych, urządzeń filtrujących powietrze, wszelkich powierzchni ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych, metali, drewna, ceramiki oraz powierzchni emaliowanych
 • Może być użyty do powierzchni mających kontakt z żywnością

 • Disinfects (destroys bacteria, fungi and mold), cleans and freshens air
 • For evaporators and draining trays air conditioners, heat pumps, ventilation ducts, air filter equipment, all surfaces of stainless steel, plastic, metal, wood, ceramic and enamel surfaces
 • It can be used for surfaces in contact with food
Opis produktu:

Uniwersalny środek o działaniu dezynfekującym, czyszczącym i dezodoryzującym. Zabija bakterie chorobotwórcze i grzyby. Niszczy i powstrzymuje rozwój pleśni oraz związane z tym przykre zapachy. Zapobiega powstawaniu uczuleń i infekcji, wywoływanych przez skażone drobnoustrojami powietrze, a przyjemny zapach odświeża powietrze w pomieszczeniach.

Coil Disinfectant jest zarejestrowany jako produkt biobójczy, którego skuteczność potwierdzają badania mikrobiologiczne. Ma szerokie spektrum działania i jest bezpieczny w stosowaniu, ponieważ nie zawiera składników szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.

Zapewnia szybką i skuteczną dezynfekcję powierzchni dla bakterii Legionella pneumophila, Staphylococcus Aureus (gronkowiec złocisty), Pseudomonas Aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej), Escherichia Coli (pałeczka okrężnicy), Enterococcus Hirae (paciorkowiec kałowy), oraz dla grzybów Aspergillus Niger (kropidlak czarny) i Candida Albicans. Są to zarazem drobnoustroje najczęściej występujące w instalacjach klimatyzacyjnych, odpowiedzialne za wiele różnych chorób i dolegliwości, w tym bardzo niebezpieczną dla życia „chorobę legionistów”.

Znajduje zastosowanie nie tylko w instalacjach klimatyzacyjnych ale niemal na wszelkich urządzeniach i powierzchniach, włączając w to ściany czy podłogi. Może być użyty do powierzchni mających kontakt z żywnością. Szerokie spektrum działania w połączeniu z niemal nieograniczonymi możliwościami zastosowania sprawiają, że Coil Disinfectant doskonale nadaje się do zastosowania m.in. w domach, biurach, samochodach, przedszkolach i żłobkach, restauracjach, hotelach, fabrykach, salach treningowych, gabinetach medycznych i dentystycznych, w szatniach, przebieralniach, kabinach prysznicowych i w wielu innych miejscach. Zapewnia niezrównaną skuteczność a jego wszechstronne i szybkie działanie pozwala oszczędzić czas i wysiłek.

Posiada atest PZH oraz pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym.Universal means of disinfecting, cleaning and deodorising. It kills pathogenic bacteria and fungi. It destroys and inhibits the growth of mold and associated odors. Prevents allergies and infections caused by microorganisms contaminated air and pleasant scent refreshes indoor air.
Coil Disinfectant is registered as a biocidal product whose effectiveness is confirmed by microbiological testing. It has a broad spectrum of activity and is safe to use because it does not contain ingredients harmful to human health.
Provides fast and effective disinfection of surfaces for bacteria Legionella pneumophila , Staphylococcus Aureus (MRSA), Pseudomonas aeruginosa (Pseudomonas), Escherichia coli (Escherichia coli), Enterococcus Hira (streptococcus fecal) and for mushrooms Aspergillus niger (Aspergillus black) and Candida albicans. They are also the most frequently occurring microorganisms in air conditioning systems, responsible for many different diseases and conditions, including very dangerous for life "Legionnaires' disease".
It is used not only for air conditioning but almost all equipment and surfaces, including walls and floors. It can be used for surfaces that come into contact with food. Broad spectrum of activity combined with an almost unlimited range of applications make Coil Disinfectant is ideal for use in, among others, in homes, offices, cars, kindergartens and nurseries, restaurants, hotels, factories, training rooms, medical and dental offices, changing rooms, changing rooms, showers and many other places. It provides outstanding performance and its versatile and quick action saves time and effort.

has PZH and permit the Minister of Health on the biocidal product. strong>

Specyfikacja:
 • Płyn gotowy do użycia
 • Opakowanie: butla ze spryskiwaczem o poj. 1 l

 • Liquid ready to use
 • Packaging: bottle washer capacity. 1 l