Wykrywacz nieszczelności w aerozolu Klimaline SEK (400 ml)

40.00 PLN (tax excl.)
Quantity

Wykrywacz nieszczelności w aerozolu Klimaline SEK (400 ml)
Zastosowanie:
  • Wykrywa miejsca nieszczelne, przez które może ulatniać się czynnik chłodniczy lub gaz techniczny w rurach instalacyjnych, sprężarkach, zbiornikach ciśnieniowych itp.

  • Detects a leak, through which it could escape refrigerant or gas technical installation tubes, compressors, pressure tanks, etc.
Opis produktu:

SEK™ jest środkiem niepalnym, chemicznie obojętnym. W 90% ulega biodegradacji. Nie brudzi, nie utlenia się. Może być używany do każdego rodzaju gazu. Zawarty w preparacie inhibitor korozji pozwala stosować SEK na instalacjach z miedzi, mosiądzu i stali.

SEK™ spryskuje się w miejsce, w którym może występować nieszczelność. Identyfikacja nieszczelności objawia się w postaci bąbli lub piany.not oxidized. It can be used for any type of gas. Contained in the product lets you apply a corrosion inhibitor SEK systems with copper, brass and steel. P>

SEQ ™ sprayed at a place where there can be leaks. Identification of leakage appears as bubbles or foam.

Specyfikacja:
  • Opakowanie: aerozol 400 ml

  • Packaging: 400 ml aerosol
Informacje dodatkowe:
Ze względu na charakterystykę tego towaru, jego transport podlega przepisom ADR.
Koszt transportu większej ilości produktu jest taki sam jak 1 sztuki. Dokładnej informacji udzielamy telefonicznie.