Lut twardy AS5 L-AG5P Ø1,5 mm (kg)

558.00 PLN (tax excl.)
Quantity
Out of stock

Lut twardy AS5 L-AG5P Ø 1,5 mm (kg)
Zastosowanie:
 • Do stosowania zwłaszcza w miejscach, gdzie występują wysokie temperatury i zwiększone obciążenia mechaniczne lub wymagają tego warunki techniczne

 • For use especially in places where there are high temperatures and increased mechanical stress or require technical conditions
Opis produktu:

 • Wysoka wytrzymałość
 • Łatwa obróbka (wiercenie, frezowanie, gwintowanie, szlifowanie)
 • Dobra przewodność cieplna i elektryczna
 • Wysoka odporność na korozję


 • High durability
 • Easy machining (drilling, milling, tapping, grinding)
 • Good thermal and electrical conductivity
 • High corrosion resistance
Specyfikacja:
 • Wymiary: 2 x 2 x 500 mm
 • Skład spoiwa: 5,0% Ag; 89,0% Cu; 6,0% P
 • Gęstość: 8,2 g/cm3
 • Dolna i górna temperatura topnienia: 650-810°C
 • Temperatura robocza: 710°C

 • Dimensions: 2 x 2 x 500 mm
 • The composition of the binder: 5.0% Ag; 89.0% Cu; 6.0% P
 • Density: 8.2 g/cm3
 • The lower and upper mp: 650-810 °C
 • Operating temperature: 710 °C
Informacje dodatkowe:
Cena za kilogram.