•  - 360

Klucz na czynnik R-507 do manometru SH-36N (SK-50507A)

150.00 PLN (tax excl.)
Quantity

Klucz na czynnik R-507 do manometru SH-36N (SK-50507A)
Zastosowanie:
  • - rozszerza zastosowanie manometru JB Industries SH-36N o obsługę czynnika chłodniczego R-507

  • - Expanding the use of the manometer JB Industries SH-36N to support refrigerant R-507
Opis produktu:
Klucz (moduł) pozwala na rozszerzenie funkcjonalności manometru cyfrowego JB Industries SH-36N o obsługę czynnika chłodniczego R-507. Jest prosty w zastosowaniu. Wkłada się go do gniazda w obudowie manometru na czas pracy, a po jej zakończeniu można go wyciągnąć i schować.

Key (module) allows you to extend the functionality of a digital manometer JB Industries SH-36N to support the refrigerant R-507. It is simple to use. She puts it into the slot in the chassis gauge on working hours, and afterwards you can pull it out and hide.