Bezdotykowy termometr na podczerwień (pirometr) Extech 42510 8:1

535.00 PLN (tax excl.)
Quantity
Out of stock

Bezdotykowy termometr na podczerwień (pirometr) Extech 42510 8:1
Opis produktu:

 • podświetlany wyświetlacz ułatwiający pracę w ciemności
 • dźwiękowy i wizualny wskaźnik przekroczenia zakresu temperatur
 • automatyczne zapamiętywanie temperatury po zwolnieniu przycisku pomiaru (wyświetla ostatni pomiar do chwili wykonania następnego)
 • rozdzielczość optyczna 8:1 (np. z odległości 80 cm minimalna średnica mierzonej powierzchni musi być nie mniejsza niż 10 cm)
 • pomiar w 2 jednostkach (°C, °F)
 • stały współczynnik emisyjności powierzchni 0,95 (właściwy dla 90% powierzchni)
 • automatyczne wyłączanie (ponowne włączenie przyciskiem pomiaru)

 • backlit display for easy operation in the dark
 • audible and visual indicator exceed the temperature range
 • automatic recording when you release the button, the temperature measurement (displays the last measurement up to the time of execution of the next)
 • optical resolution 8: 1 (eg. from a distance of 80 cm minimum diameter measured surface must be not less than 10 cm)
 • 2 units of measurement (°C, °F)
 • fixed the surface emissivity of 0.95 (appropriate for 90% of the area)
 • automatic shut-off (re-enable the key measurement)
Specyfikacja:
 • Zakres: od -50 do 538oC
 • Dokładność: +/- 2% lub +/- 2oC (wyższa z wartości)
 • Rozdzielczość: 0,1 oC
 • Wymiary: 82 x 42 x 160 mm
 • Waga: 180 g

 • Range: -50 to 538 o sup>C
 • Accuracy: +/- 2% or +/- 2 oC (whichever is greater)
 • Resolution: 0.1 oC
 • Dimensions: 82 x 42 x 160 mm
 • Weight: 180 g