• - 360

Stacja odzysku czynników chłodniczych Appion G1 SINGLE

3 770.00 PLN (tax excl.)
Quantity

Stacja odzysku czynników chłodniczych Appion G1 SINGLE
Zastosowanie:
 • Odzysk czynnika z mniejszych oraz średniej wielkości instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

 • The recovery refrigerant of small and medium-sized refrigeration and air conditioning systems.
Opis produktu:

Stacja G1 SINGLE, mimo swoich małych rozmiarów i wagi, charakteryzuje się wydajnością porównywalną z większymi urządzeniami.

G1 SINGLE, obok stacji G5 TWIN, to jedyne stacje na rynku, w których karter sprężarki jest odizolowany od czynnika chłodniczego (czynnik przetłaczany jest wyłącznie wewnątrz cylindra), dzięki czemu łożyska nie są narażone na szkodliwe działanie zanieczyszczeń, takich jak kwasy czy osady.

Głowica sprężarki pozostaje nawet o 10oC chłodniejsza, dzięki czemu czynnik pozostaje chłodny - co zapewnia utrzymanie wysokiej wydajności nawet przy wysokiej temperaturze otoczenia a także sprzyja wydłużeniu okresu użytkowania stacji

Odzyskuje czynnik w fazie ciekłej i gazowej, bez dławienia i konieczności stosowania cyklu oczyszczania.

Obsługuje wszystkie powszechnie używane czynniki chłodnicze, w tym R410A. Umożliwia odzysk z wydajnością do 2.65 kg/min. dla cieczy, 0.14 kg/min. dla pary i 5.14 kg/min. metodą push-pull (dane dla czynnika R407C).

Modułowa budowa zapewnia szybki dostęp wewnętrznych części.

Station G1 SINGLE, despite its small size and weight, has a performance comparable to larger devices.

G1 SINGLE, next to the station G5 TWIN is the only station in the market in which the crankcase of the compressor is isolated from the refrigerant (PUMPED refrigerant is only inside the cylinder) so that the bearings are not exposed to harmful pollutants such as acids or of the settlement.

The head of the compressor is up to 10oC cooler, so that the medium remains cool - to help keep the high efficiency even at high ambient temperatures and also tend to extend the useful life of the station

is recovered in the fluid phase and the gaseous state, without the need for throttling and cleaning cycle.

It supports all commonly used refrigerants including R410A. It enables recovery performance to 2.65 kg/min. liquid, 0.14 kg/min. for steam and 5.14 kg/min. push-pull method (data for R407C). ​​

The modular design provides quick access internal parts.

Specyfikacja:
 • Obsługa czynników chłodniczych: R-12, R-134a, R-401C, R-406A, R-500, R-401A, R-409A, R-401B, R-412A, R411A, R-407D, R-22, R-411B, R-502, R-407C, R-402B, R-408A, R-509, R-407A, R-404A, R-402A, R-507, R-407B, R-410A
 • Sprężarka:
  • Jednocylindrowa
  • Bezolejowa
 • Wentylator o dziesięciu 18-cm śmigłach, zapewniający przepływ powietrza 1019 m3/h
 • Przykładowa wydajność odzysku:
  • Dla czynnika R-134a: 0.10 kg/min (para), 2.36 kg/min. (ciecz), 4.28 kg/min. (push-pull)
  • Dla czynnika R-22: 0.12 kg/min. (para), 3.88 kg/min. (ciecz), 4.90 kg/min. (push-pull)
  • Dla czynnika R-407C: 0.14 kg/min. (para), 2.65 kg/min. (ciecz), 5.14 kg/min. (push-pull)
  • Dla czynnika R-410A: 0.12 kg/min. (para), 1.96 kg/min. (ciecz), 5.52 kg/min. (push-pull)
 • Zasilanie: 230V/50Hz, 5A
 • Wymiary: 289 mm (dł.) x 239 mm (szer.) x 262 mm (wys.)
 • Waga: 10 kg

 • Service refrigerants: R-12, R-134a, R-401c, R-406A, R-500, R-401A, R-409A, R-401B, R-412A, R411, R-407D, R-22, R-411B, R-502, R-407C, R-402B, R-408A, R-509, R-407A, R-404A, R-402A, R-507, R-407B, R-410A
 • Compressor:
  • One cylinder
  • Oil-free
 • Fan of ten 18-cm propellers, airflow 1019 m3/h
 • Sample recovery performance:
  • For refrigerant R-134a: 0.10 kg/min (pair), 2.36 kg/min. (liquid) 4.28 kg/min. (push-pull)
  • For R22: 0.12 kg/min. (pair), 3.88 kg/min. (liquid) 4.90 kg/min. (push-pull)
  • For refrigerant R-407C: 0.14 kg/min. (pair), 2.65 kg/min. (liquid) 5.14 kg/min. (push-pull)
  • For refrigerant R-410A: 0,12 kg/min. (pair), 1.96 kg/min. (liquid) 5.52 kg/min. (push-pull)
 • Power supply: 230V / 50Hz, 5A
 • Dimensions: 289 mm (l) X 239 mm (w) X 262 mm (h).
 • Weight: 10kg