• - 360

Zawór zwrotny Danfoss NRV 16S [020-1018]

152.00 PLN (tax excl.)
Quantity

Zawór zwrotny Danfoss NRV 16S [020-1018]
Zastosowanie:
 • W instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami chłodniczymi, na rurociągach z zimnym lub gorącym gazem oraz rurociągach ze skroplonym czynnikiem

 • In the refrigeration and air conditioning with fluorinated refrigerants on pipelines with a cold or hot gas and liquefied pipelines refrigerant
Opis produktu:

 • Zawór przelotowy
 • Zapewnia jednokierunkowy przepływ
 • Zabezpiecza przed przepływem czynnika do miejsc o najniższej temperaturze
 • Konstrukcja zaworu uniemożliwia drganie tłoka wskutek pulsacji ciśnienia

 • valve li>
 • Provides a one-way flow li>
 • Prevents refrigerant flow to the places with the lowest temperatures li>
 • valve design prevents oscillation of the piston due to pressure pulsations li> ul> p>
Specyfikacja:
 • Maksymalne ciśnienie robocze: PS = 28 bar
 • Maksymalne ciśnienie próbne: p’ = 36,4 bar
 • Temperatura czynnika: od -50 do 140°C
 • Przyłącze: lutowane 5/8" (16 mm)
 • Minimalny spadek ciśnienia na zaworze (przy którym zawór jest w pełni otwarty): 0,05 bar
 • KV: 3,6 m3/h
 • Nr kat. Danfoss: 020-1018

 • Maximum working pressure PS = 28 bar
 • The maximum test pressure: p'= 36.4 bar
 • Temperature: from -50 to 140°C
 • Connection: Solder 5/8" (16 mm)
 • The minimum pressure drop (during which the valve is fully open): 0.05 bar
 • KV3.6 m3/h
 • Ref. Danfoss: 020-1018
Informacje dodatkowe:

Przy doborze zaworów zwrotnych do montażu na tłoczeniu sprężarek należy uwzględnić następujące ograniczenia:
Spadek ciśnienia na zaworze musi być większy niż minimalna różnica ciśnień, przy której zawór zostaje otwarty. Ta uwaga odnosi się w szczególności do minimalnej wydajności sprężarki, w której zastosowano regulację wydajności.
W instalacjach chłodniczych ze sprężarkami połączonymi równolegle korzystne jest stosowanie zaworów typu NRVH (które są wyposażone w sprężyny mocniejsze niż zawory NRV). Dzięki temu możliwe jest uniknięcie problemów związanych z rezonansem przy obciążeniu mniejszym od nominalnego. Różnica ciśnień na zaworze NRVH nie może być mniejsza niż minimalny spadek ciśnienia dla całkowicie otwartego zaworu.

When selecting the valves to be mounted on the compressor discharge should consider the following limitations: photos The pressure drop across the valve must be greater than the minimum differential pressure at which the valve is opened. This comment applies in particular to the minimum capacity of the compressor, which is used to adjust performance.
In refrigeration compressors in parallel it is preferred to use valve-type NRVH (which are fitted with springs stronger than the valve NRV). This makes it possible to avoid problems associated with resonance with a load lower than the nominal. Differential pressure NRVH not be less than the minimum pressure drop for fully open valve.
p>

Dodatkowe informacje o produkcie (pliki PDF):

Data sheet

Średnica (mm)
16 mm
Średnica Nowa
5/8
Connection
Lutowane