• - 360

Pompka do skroplin Aspen MAXI ORANGE

437,00 zł (netto)
Ilość

Pompka do skroplin Aspen MAXI ORANGE
Zastosowanie:
 • Pompka skroplin ASPEN MAXI ORANGE jest zaprojektowana do instalacji za jednostką klimatyzacyjną, w kanale maskującym lub nad stropem podwieszanym.

 • Drain Pump ASPEN MAXI ORANGE is designed for installation for air-conditioning unit, channel masking or above suspended ceilings.
Opis produktu:
Przy podłączeniu króćca tacy ociekowej jednostki klimatyzacyjnej do zbiornika skroplin i zainstalowaniu pompki w pobliżu jednostki klimatyzacyjnej, skropliny mogą być przepompowane na wysokość 8m.

Wraz z pompką dostarczane są standardowo dwa typy zbiorników. Jeden jest przystosowany do podłączenia do króćca odpływowego tacy ociekowej jednostki klimatyzacyjnej, natomiast drugi może być zainstalowany bezpośrednio na tacy ociekowej.

W skład zestawy wchodzą elementy widoczne na zdjęciu: 2 zbiorniki, rurki, przewody oraz pompka, czujnik poziomu oraz filtr.


When connecting the spigot drip tray air conditioning unit to the condensate tank and pump installed near the air conditioning unit, condensate can be pumped to a height of 8m.

With the pump are supplied as standard are two types of tanks. One is designed to be connected to the drain spigot drip tray air conditioning unit, while the other can be installed directly on the drip tray.

The kits include items shown in the picture: 2 tanks, tubes, hoses and pump, level sensor, and a filter.

Specyfikacja:
 • Napięcie zasilania : 230 V
 • Pobór mocy : 20 W
 • Częstotliwość : 50/60 Hz
 • Poziom hałasu: 35dB(A) w odległości 1 metra
 • Max. przepływ skroplin : 37 l/h przy wysokości podnoszenia 0 m
 • Rekomendowana max. wysokości podnoszenia : 20 m
 • Termiczne zabezpieczenie
 • Czujnik poziomu wykorzystujący efekt Halla

 • Voltage: 230V
 • Power consumption: 20W
 • Frequency: 50/60 Hz
 • Noise level: 35dB (A) at a distance of 1 meter
 • Max. condensate flow: 37 l/h with head up 0m
 • Recommended max. lifting height: 20 m
 • thermal protection
 • The level sensor Hall effect