Regulator Eliwell EWPX 185

352,00 zł (netto)
Ilość
Oczekiwanie na dostawę

Regulator Eliwell EWPX 185
Zastosowanie:
 • Regulator doskonale sprawdza się w kontroli procesów chłodniczych.

 • The controller is perfect for the control of cooling processes.
Opis produktu:
EWPX 185 to regulator temperatury przeznaczony dla wszelkiego rodzaju chłodnictwa. Urządzenie posiada 4 wyjścia przekaźników: 1 dla kontroli sprężarki, 1 dla systemu odszraniania oraz 2 do dowolnego zastosowania użytkownika, np: kontrola wentylatorów, odszranianie, styk pomocniczy, drugi parowacz, sprężarka, załącz/wyłącz, alarm, światło. Obudowa pod otwór montażowy 71x29mm

EWPX 185 is a temperature controller designed for all kinds of refrigeration. The device has four relay outputs: one for the control of the compressor 1 for defrosting and 2 apply to any user, such as: fan control, defrosting, auxiliary contact, the second evaporator, compressor, on / off, alarm, light. Housing under mounting hole 71x29mm
Specyfikacja:
 • Temperatura utrzymywana: -30...75°C
 • Zasilanie: 12 Vac/dc ±15%
 • Temperatura pracy: -5..65°C
 • Podłączenie: port TTL i RS-485 (z opcjonalnym modułem wtyczki) do połączenia systemu TelevisSystem
 • Wejścia: 3x NTC
 • Główne wyjścia:
  - 2 N.O. (przekaźniki sprężarki i odszraniania)
  - 2 N.O. (przekaźniki dodatkowe)
 • Pobór mocy: 3W
 • Wymiary: 76x34x58mm, otwór montażowy 71x29mm

 • Temperature maintained: -30 ... 75 ° C
 • Power supply: 12 Vac / dc ± 15%
 • Operating temperature: -5..65 ° C
 • Connection: TTL port and an RS-485 port (with optional plug-ins) to connect the system TelevisSystem
 • Inputs: 3x NTC
 • Main outputs: Photos - 2 n.d. (Compressor and defrost relays) Photos - 2 NO (additional relays)
 • Power Consumption: 3W
 • Size: 76x34x58mm, 71x29mm mounting hole