Regulator Eliwell EWPX 196/E

344,00 zł (netto)
Ilość
Oczekiwanie na dostawę

Regulator Eliwell EWPX 196/E
Zastosowanie:
 • Regulator doskonale sprawdza się w kontroli procesów chłodniczych.
 • Przeznaczony jest dla chłodnictwa przemysłowego z jednostkami o wymuszonym obiegu powietrza.

 • The controller is perfect for the control of cooling processes.
 • It is designed for industrial refrigeration units with forced air.
Opis produktu:
Regulator posiada 4 wyjścia przekaźników do kontroli sprężarki, systemu odszraniania (odtajania), wentylatorów parowacza oraz zarządzanie alarmami. Dodatkowe wyjście pozwala na kontrolę wentylatorów skraplacza poprzez specjalny moduł mocy. Obudowa pod otwór montażowy 71x29mm.

The controller has 4 relay outputs to control compressor, defrost system (defrost), evaporator fans and alarm management. Additional output allows you to control the condenser fans through special power module. Housing under mounting hole 71x29mm.
Specyfikacja:
 • Temperatura utrzymywana: -30...75°C
 • Zasilanie: 12 Vac/dc ±15%
 • Temperatura pracy: -5..65°C
 • Podłączenie: port TTL do połączenia z RS-485 i systemem TelevisSystem
 • Połączenie bezprzewodowe: do przekaźnika EWPX ECHO
 • Wejścia analogowe: 3x NTC
 • Główne wyjścia:
  - 1 N.O. 8(3)A 250V~ (przekaźnik sprężarki)
  - 2 N.O. 5(2)A 250V~ (przekaźnik wentylatorów parowacza i odszranianie parowacza)
 • Wyjście alarmu: 1 przekaźnik N.C. 8(3)A 250V~
 • Pobór mocy: 5W
 • Wymiary: 76x34x58mm, otwór montażowy 71x29mm

 • TTemperature maintained: -30 ... 75 ° C
 • Power supply: 12 Vac / dc ± 15%
 • Operating temperature: -5..65 ° C
 • Connection: TTL port for connection to RS-485 and the system TelevisSystem
 • Wireless connection: to relay EWPX ECHO
 • Analog inputs: 3x NTC
 • Main outputs: Photos - 1 n.d. 8 (3) A 250V ~ (relay compressor) Photos - 2 NO 5 (2) A 250V ~ (evaporator fan relay and defrost evaporator)
 • Alarm output: 1 relay N.C. 8 (3) A 250V ~
 • Power consumption: 5W
 • Size: 76x34x58mm, 71x29mm mounting hole