Termo - higro - anemometr EXTECH 45158 (+ pomiar punktu rosy)

633,00 zł (netto)
Ilość

Termo - higro - anemometr EXTECH 45158 (+ pomiar punktu rosy)
Opis produktu:

Połączenie termometr, higrometru oraz anemometru w jednym urządzeniu umożliwia kompleksowy i szybki pomiar wilgotności powietrza, jego prędkości przepływu oraz temperatury - w jednym czasie, bez potrzeby posiadania kilku mierników.
Dodatkowo miernik posiada funkcję pomiaru punktu rosy.

Cechy

 • Kieszonkowy rozmiar
 • Duży dwurzędowy wyświetlacz pokazuje jednocześnie prędkość powietrza i jego wilgotność lub temperaturę
 • Posiada funkcję odczytu wartości średniej wielkości, mierzonej w okresach 5, 10 lub 13 sekundowych
 • Pomiar prędkości powietrza w m/s, km/h, ft/min., MPH, węzłach oraz stopniach Beauforta
 • Pomiar temperatury w oC lub oF
 • Pomiar punktu rosy (od 0 do 50oC)
 • Funkcja Data Hold (zatrzymanie ostatniego odczytu na wyświetlaczu)
 • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności
 • Rozkładana obudowa ochrania wiatrak i wyświetlacz
 • Zasilanie: 1 bateria CR2032
 • Wymiary: 133 x 70 x 19 mm (złożony); 229 x 70 x 19 mm (rozłożony)
 • Waga: 95 g

Parametry techniczne:

 ZakresRozdzielczośćDokładność
Prędkość powietrza (m/s)0,5 - 28 m/s0,1 m/s± (3% + 0,2 m/s)
Prędkość powietrza (km/h)1,8 - 100,6 km/h0,7 km/h±(3% + 1,4 km/h)
Temperatura (oC)-18 do +50 oC0,1 o±1o
Wilgotność (%)10 - 95%1%±4%
Punkt rosy (oC)0 - 50 oC0,1 o±2o

Connection thermometer, hygrometer and anemometer into one device enables comprehensive and rapid measurement of humidity, velocity of flow and temperature - at one time, without the need for a few meters.
Additionally, the meter has a measuring function dew point b>. P>

Features b>

Pocket size Large two-row display shows both air velocity and humidity or temperature has the function of reading is of medium size, measured in periods of 5, 10 or 13 seconds The measurement of air velocity in m/s, km/h, ft/min., MPH, knots and Beaufort degrees Measuring temperature in °C or ° The measurement of dew point (0 to 50 °C) Data Hold (to keep the last reading on the display) Automatic shut-off after 20 minutes of inactivity Pull housing protects the fan and display Power supply: 1 CR2032 Dimensions: 133 x 70 x 19 mm (folded); 229 x 70 x 19 mm (decomposed) Weight: 95 g

Specifications:

  Scope Resolution Precision
Air velocity (m/s)0.5 - 28 m/sec0.1 m/s±(3% + 0.2 m/s)
Air speed (km/h)1.8 - 100.6 km/h0.7 km/h± (3% + 1.4 km /h)
temperature(oC) - 18 to 50 oC0.1o± 1o
Moisture (%)10 - 95%1%± 4%
The dew point (oC)0 - 50oC 0.1o ± 2 o sup> td > tr>