Termo - higro - anemometr EXTECH 45160

917,00 zł (netto)
Ilość
Oczekiwanie na dostawę

Termo - higro - anemometr EXTECH 45160
Zastosowanie:
 • Urządzenie będące połączeniem higrometru, termometru i anemometru pozwala na kompleksowy i szybki pomiar wilgotności powietrza, jego prędkości przepływu oraz temperatury w jednym czasie, bez potrzeby posiadania kilku mierników

 • Its fusion of hygrometer, thermometer and pressure gauge allows for comprehensive and rapid measurement of humidity, velocity of flow and temperature at one time, without the need to have Meters
Opis produktu:

 • Mały rozmiar, ergonomiczny kształt
 • Umożliwia pomiar temperatury otoczenia przy pomocy czujki termistorowej a także pomiar temperatury przy użyciu termopary typu K (dostępnej oddzielnie)
 • Duży wyświetlacz pokazujący jednocześnie temperaturę oraz prędkość lub wilgotność powietrza
 • Funkcja Data Hold (zatrzymanie odczytu na wyświetlaczu)
 • Pamięć maksymalnego i minimalnego pomiaru
 • Łopatki anemometru o obniżonym tarciu zwiększają dokładność pomiaru prędkości powietrza
 • Pomiar prędkości powietrza w ft/min., MPH, m/s, km/h oraz węzłach
 • Po wyłączeniu, ostatnio ustawione funkcje stają się domyślnymi
 • Automatyczne wyłączanie po 10 minutach bezczynności
 • Wskaźnik niskiego stanu baterii
 • Wskaźnik przekroczenia zakresu
 • W zestawie pasek na nadgarstek


 • Small size, ergonomic design li>
 • Provides ambient temperature measurement using a thermistor sensors as well as temperature measurement using a thermocouple type K (available separately) li>
 • The large display shows both the temperature and the speed or humidity li>
 • Data Hold (stop reading on the display) li>
 • Memory maximum and minimum measurement li>
 • Shoulders anemometer with reduced friction increases air velocity measurement accuracy li>
 • The measurement of air velocity in ft / min., MPH, m / s, km / h and knots li>
 • When turned off, the last set features become the default li>
 • Automatic shut-off after 10 minutes of inactivity
 • Low battery indicator li>
 • The display range exceeding li>
 • Includes wrist strap li> ul> p>
Specyfikacja:
 • Pomiar prędkości powietrza (ft/min):
  • zakres: od 80 do 5910 ft/min
  • rozdzielczość: 10 ft/min
  • dokładność: +/- 3%
 • Pomiar prędkości powietrza (m/s):
  • zakres: od 0,4 do 30 m/s
  • rozdzielczość: 0,1 m/s
  • dokładność: +/- 3%
 • Pomiar prędkości powietrza (km/h):
  • zakres: od 1,4 do 108 km/h
  • rozdzielczość: 0,1 km/h
  • dokładność: +/- 3%
 • Pomiar prędkości powietrza (MPH):
  • zakres: od 0,9 do 67 MPH
  • rozdzielczość: 0,1 MPH
  • dokładność: +/- 3%
 • Pomiar prędkości powietrza (węzły):
  • zakres: od 0,8 do 58,3
  • rozdzielczość: 0,1
  • dokładność: +/- 3%
 • Pomiar temperatury (wbudowana czujka termistorowa):
  • zakres: od 0 do 50°C (od 32 do 122°F)
  • rozdzielczość: 0,1°C/F
  • dokładność: ±1,2°C (±2,5°F)
 • Pomiar temperatury (sonda typu K):
  • zakres: od -100 do 1300°C (od -148 do 2372°F)
  • rozdzielczość: 0,1°C/F
  • dokładność: ±1%+1°C odczytu (±1%+2°F odczytu)
 • Pomiar wilgotności:
  • zakres: od 10 do 95% RH
  • rozdzielczość: 0,1% RH
  • dokładność: ±4% odczytu
 • Zasilanie: bateria 9V
 • Wymiary: 156 x 60 x 33 mm
 • Waga: 160 g

 • The measurement of air velocity (ft/min):
  • range from 80 to 5910 ft/min
  • resolution of 10 ft/min
  • accuracy: +/- 3 %
 • The measurement of air velocity (m/s):
  • range from 0.4 to 30 m/sec
  • resolution 0.1 m/s
  • accuracy: +/- 3%
 • The measurement of air velocity (km/h):
  • range from 1.4 to 108 km/h
  • resolution of 0.1 km/h
  • accuracy: +/- 3%
 • Measuring air speed (MPH):
  • range from 0.9 to 67 MPH
  • resolution 0.1 MPH
  • accuracy: +/- 3%
 • Measuring air speed (knots):
  • range from 0.8 to 58.3
  • Resolution: 0.1
  • accuracy: +/- 3%
 • Temperature measurement (detector built-in thermistor):
  • range: 0 to 50 °C (32 to 122 °F)
  • resolution 0.1 °C/F
  • accuracy: ± 1.2 °C (± 2.5 °F)
 • Temperature measurement (probe type K):
  • range from -100 to 1300 °C (-148 to 2372 °F)
  • resolution 0.1 °C/F
  • accuracy: ± 1% + 1 °C reading (± 1% + 2 °F of reading)
 • Humidity measurement:
  • range from 10 to 95% RH
  • Resolution: 0.1% RH
  • accuracy: ± 4% of reading
 • Power supply: 9V battery
 • Dimensions: 156 x 60 x 33 mm
 • Weight: 160 g