Olej Reniso Triton SEZ 22 (1 litr)

88,00 zł (netto)
Ilość

Olej Reniso Triton SEZ 22 (1 litr)
Zastosowanie:
 • Sprężarki pracujące z bezchlorowymi czynnikami chłodniczymi (np. R134a, R404a)

 • Compressors working with refrigerants (eg. R134a, R404a)
Opis produktu:

Syntetyczny olej chłodniczy produkowany na bazie syntetycznych poliestrów.


A synthetic refrigerant oil produced on the basis of synthetic polyesters. P>

Specyfikacja:
 • Gęstość przy 15°C: 998 kg/m3
 • Temperatura zapłonu: 240°C
 • Barwa: 0,5 (ASTM)
 • Lepkość kinematyczna: 22,0mm2/s (przy 40°C), 4,5mm2/s (przy 100°C)
 • Temperatura utraty płynności: -60°C
 • Liczba kwasowa: 0,05 mg KOH/g
 • Zawartość wody: <50 mg/kg
 • Granica rozpuszczalności z czynnikiem R134a ­

 • Density at 15 ° C: 998 kg / m 3 sup>
 • Flash point: 240 ° C
 • Colour: 0.5 (ASTM)
 • Kinematic viscosity: 22,0mm 2 sup> / s (at 40 ° C), 4.5 mm 2 sup> / s (at 100 ° C)
 • Temperature liquidity: -60 ° C
 • Acid number: 0.05 mg KOH / g
 • The water content of <50 mg / kg
 • The solubility limit of R134a ­