Olej Gargoyle Arctic 155 (1 litr)

33,00 zł (netto)
Ilość
Oczekiwanie na dostawę

Olej Gargoyle Arctic 155 (1 litr)
Zastosowanie:
 • Wszystkie konwencjonalne sprężarki chłodnicze oraz wszelkie urządzenia działające w temperaturach poniżej zera. Typowe zastosowania, to:
  • Duże przemysłowe sprężarki tłokowe i rotacyjne
  • Zamrażanie żywności i zakłady przechowywania żywności
  • Chłodziarki okrętowe
 • Wykorzystywany przeważnie z amoniakowymi czynnikami chłodzącymi; kompatybilny ze wszystkimi czynnikami chłodniczymi
Opis produktu:

Wysoko wydajny olej mineralny zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w sprężarkach chłodniczych. Charakteryzuje się niską temperaturą krzepnięcia i doskonałą płynnością przy niskich temperaturach, wynikającą z faktu, że jest prawie całkowicie wolny od parafiny. W konsekwencji, stosowanie oleju Gargoyle Arctic zapewnia, że rury wyparne utrzymywane są w czystości, co skutkuje poprawą przesyłu ciepła oraz zmniejszeniem czasu postoju konserwacyjnego.
Ma on dobrą stabilność chemiczną i nadaje się zarówno do smarowania cylindrów, jak i łożysk. Długa żywotność eksploatacyjna pozwala zmniejszyć czas postoju urządzeń i ograniczyć koszty eksploatacji.

Kompatybilny ze wszystkimi czynnikami chłodniczymi za wyjątkiem dwutlenku siarki. Nie zalecany do stosowania w połączeniu z czynnikami chłodniczymi hydrofluorofluorowodorowymi (HFC).High performance mineral oil designed for use in refrigeration compressors. Characterized by a low pour point and excellent fluidity at low temperatures, resulting from the fact that it is almost completely free of wax. Consequently, the use of oil Gargoyle Arctic ensures that evaporator tubes are kept clean, resulting in improved heat transfer and reducing maintenance downtime. photos It has good chemical stability, and is suitable for lubrication of the cylinders, and bearings. Long service life helps reduce equipment downtime and reduce operating costs.

Compatible with all refrigerants except sulfur dioxide. Not recommended for use with refrigerants hydrofluorofluorowodorowymi (HFC). p>

Specyfikacja:
 • Klasa lepkości ISO: 32
 • Lepkość kin. (w 40°C, ASTM D 445): 32 cSt
 • Temp. płynięcia (ASTM D 97): -42 °C
 • Temp. zapłonu (ASTM D 92): 190 °C
 • Ciężar właściwy w 15°C (ASTM D 1298): 0,91 kg/l
 • Liczba kwasowa TAN (ASTM D 974): 0,01 mg KOH/g
 • Temperatura flokulacji (R12; DIN 51351): -36 °C
 • Opakowanie: 1 litr

 • ISO viscosity grade: 32
 • Viscosity. (at 40 °C, ASTM D 445): 32 cSt
 • Temp. pour point (ASTM D 97): -42 °C
 • Temp. Flash point (ASTM D 92): 190 °C
 • Specific gravity at 15 °C (ASTM D 1298): 0.91 kg/l
 • The acid number TAN (ASTM D 974) of 0.01 mg KOH/g
 • Temperature flocculation (R12; DIN 51351): -36 °C
 • Packaging: 1 liter