Olej Mobil Arctic EAL 22A (3.8 litra)

437,00 zł (netto)
Ilość
Oczekiwanie na dostawę

Olej Mobil Arctic EAL 22A (3.8 litra)
Zastosowanie:
 • Sprężarki niskotemperaturowe pracujące z czynnikami chłodniczymi typu HFC (np. 134a)
 • Domowe i komercyjne urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
 • Niskotemperaturowy transport chłodniczy
 • Chłodnictwo przemysłowe

 • Cryogenic compressors working with HFC refrigerants (eg. 134a)
 • Domestic and commercial refrigeration and air-conditioning
 • Low-temperature refrigerated transport
 • industrial Refrigeration
Opis produktu:

 • Olej syntetyczny na bazie poliestrów
 • Bardzo niska temperatura płynięcia
 • Wysoka stabilność chemiczna i utleniania


 • Synthetic oil based on polyesters
 • Very low pour point
 • High chemical stability and oxidation
Specyfikacja:
 • Lepkość kinematyczna: 23,6mm2/s (przy 40°C), 4,7mm2/s (przy 100°C)
 • Wskaźnik lepkości: 116
 • Gęstość : 0,995g/cm3 (przy 15°C)
 • Temperatura płynięcia: <-54°C
 • Opakowanie: 3,8 litra

 • Kinematic viscosity: 23,6mm 2/s(at 40 °C), 4.7mm 2/s (at 100 °C)
 • Viscosity index: 116
 • Density: 0,995g/cm3(at 15 °C)
 • Pour point: <-54 °C
 • Packaging: 3.8 liters