Bezdotykowy termometr na podczerwień (pirometr) Extech IR201 6:1

328,00 zł (netto)
Ilość
Oczekiwanie na dostawę

Bezdotykowy termometr na podczerwień (pirometr) Extech IR201 6:1
Opis produktu:
Kieszonkowy pirometr (termometr bezdotykowy) z laserowym wskaźnikiem jest idealny do pomiaru temperatury obiektów trudno dostępnych lub niebezpiecznych w przypadku bezpośredniego kontaktu (np. elementów elektrycznych). Bardzo małe rozmiary umożliwiają zastosowanie nawet w bardzo małych przestrzeniach oraz zwiększają wygodę użytkowania. Zalecany w szczególności do dokonywania pomiarów z odległości od 5 cm do 1 m.

 • rozdzielczość optyczna 6:1 (np. z odległości 60 cm minimalna średnica mierzonej powierzchni musi być nie mniejsza niż 10 cm)
 • funkcja Data Hold pozwala na zatrzymanie dokonanego odczytu
 • pamięć maksymalnego pomiaru
 • stały współczynnik emisyjności powierzchni 0,95 (właściwy dla 90% powierzchni)
 • pomiar w 2 jednostkach (°C, °F)
 • wskaźnik przekroczenia zakresu
 • automatyczny wyłącznik


Pocket thermometer (non-contact thermometer) with a laser pointer is ideal for measuring the temperature of objects difficult to access or hazardous in case of direct contact (ie. The electrical components). Very small size enables the use even in very small spaces and increase convenience. Recommended in particular for measuring a distance of from 5 cm to 1 m. Photos
 • optical resolution of 6: 1 (eg. from a distance of 60 cm minimum diameter measured surface must be not less than 10 cm) li>
 • Data Hold function allows you to stop reading made li>
 • measuring the maximum memory li>
 • fixed the surface emissivity of 0.95 (appropriate for 90% of the area) li>
 • 2 units of measurement (° C, ° F) li>
 • index range exceeding li>
 • breaker ul>
Specyfikacja:
 • Zakres: od -50 do 270oC
 • Dokładność: +/- 2,5% + 2oC (w zakresie od -20 do 270oC); +/- 5oC (w zakresie od 50 do 20oC)
 • Rozdzielczość: 1oC
 • Wymiary: 94 x 51 x 25 mm
 • Waga: 76 g
 • Do produktu dołączamy instrukcję obsługi w języku polskim.

 • Range: -50 to 270 o sup> C
 • Accuracy: +/- 2.5% + 2 o sup> C (in the range of from -20 to 270 o sup> C); +/- 5 o sup> C (in the range of from 50 to 20 o sup> C)
 • Resolution: 1 o sup> C
 • Dimensions: 94 x 51 x 25 mm
 • Weight: 76 g
 • We attach to the product instruction manual in Polish.