Stacja odzysku czynników chłodniczych Mastercool TURBO TWIN 69300-220

4 644,00 zł (netto)
Ilość
Oczekiwanie na dostawę

Stacja odzysku czynników chłodniczych Mastercool TURBO TWIN 69300-220
Zastosowanie:
 • Odzysk czynnika chłodniczego z domowych, komercyjnych oraz przemysłowych instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych

 • Refrigerant recovery of domestic, commercial and industrial air conditioning and refrigeration systems
Opis produktu:

Stacja odzysku 69300-220 wyposażona jest w bezolejową, dwucylindrową sprężarkę z przeciwstawnymi tłokami oraz duży wentylator, zapewniający wysoki przepływ powietrza. Ta innowacyjna konstrukcja gwarantuje maksymalną efektywność chłodzenia sprężarki, co pozwala jej pracować z dużą wydajnością nawet przy wysokiej temperaturze otoczenia.

Ochronę sprężarki zapewnia także wyłącznik niskiego ciśnienia, który automatycznie wyłącza stację po zakończeniu odzysku. Eliminuje to ryzyko uszkodzenia sprężarki a przy okazji ogranicza konieczność stałego nadzoru nad pracą urządzenia.

Stacja wyposażona jest w manometry ze skalą w Bar, Psi oraz MPa. Wykonane ze stali nierdzewnej zawory kulowe zapewniają lekkie i szybkie operowanie (całkowite otwarcie lub zamknięcie zaworu wymaga obrotu o 90o). Całość chroni wytrzymała obudowa z HDPE.

Zalety:

 • dwucylindrowa sprężarka z przeciwstawnymi tłokami
 • chłodzenie przy pomocy największego na rynku wentylatora i skraplacza
 • obsługa wszystkich czynników chłodniczych, włącznie z R410A
 • wyłącznik wysokiego oraz niskiego ciśnienia
 • prosta budowa umożliwia łatwy serwis w terenie
 • bardzo wytrzymała obudowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)
 • wystające elementy obudowy chronią pokrętła zaworów przez uszkodzeniem w przypadku uderzenia


69300-220 recovery station is equipped with oil-free, two-cylinder compressor with the opposing pistons and a large fan provides high air flow. This innovative design ensures maximum cooling efficiency of the compressor, which allows it to operate with high efficiency even at high ambient temperature.

Protect the compressor also provides a low pressure switch that automatically turns off the station after the recovery. This eliminates the risk of damage to the compressor and incidentally reduces the need for constant supervision over the operation of the device.

The station is equipped with a pressure gauge with a scale in bar, psi and MPa. Stainless steel ball valves provide light and fast operation (complete opening or closing the valve requires a rotation of 90 °). The entire protects the robust housing made of HDPE.

Highlights: b>

The two-cylinder compressor with the opposing pistons cooling with the largest market of the fan and the condenser support for all refrigerants including R410A switch high and low pressure The simple design allows for easy field service very robust housing made of high density polyethylene (HDPE) The protruding parts of the case to protect the knob valves from damage in the event of an impact
Specyfikacja:
 • sprężarka bezolejowa, dwucylindrowa, z przeciwstawnymi tłokami
 • moc sprężarki: 0.37 kW (1/2 HP)
 • odzysk wszystkich czynników CFC, HCFC i HFC
 • wydajność odzysku:
  • para: do 0.24 kg/min.
  • ciecz: do 2.15 kg/min.
  • push-pull: do 5.30 kg/min.
 • temperatura pracy: 0 – 50 oC
 • waga: 12.85 kg
 • wymiary: 46 x 25 x 36 cm
 • obudowa z HDPE
 • zasilanie: 220 V, 50/60 Hz

 • oil-free compressor, two-cylinder, with the opposing pistons
 • Compressor output: 0.37 kW (2.1 HP)
 • recovery of all CFC, HCFC and HFC
 • recovery performance:
  • pair: to 0.24 kg/min.
  • liquid: up to 2.15 kg/min.
  • The push-pull: to 5.30 kg/min.
 • Operating temperature: 0 - 50 oC
 • weight: 12.85 kg
 • Dimensions: 46 x 25 x 36 cm
 • HDPE housing
 • Power supply: 220 V, 50/60 Hz