Termoanemometr EXTECH 407123

2 092,00 zł (netto)
Ilość
Oczekiwanie na dostawę

Termoanemometr EXTECH 407123
Opis produktu:

 • sonda umieszczona na 120 cm kablu ułatwia dokonanie pomiaru
 • pomiar prędkości przepływu powietrza w m/s, km/h, stopach/min., MPH oraz milach morskich/godz.
 • pomiar temperatury w °C oraz °F
 • duży (36mm) wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazuje jednocześnie prędkość powietrza i temperaturę
 • pamięć minimalnego i maksymalnego odczytu
 • funkcja Data Hold pozwala na zatrzymanie dokonanego odczytu
 • złącze do podłączenia z komputerem RS-232

 • probe placed at 120 cm cable makes it easy to measure
 • measuring air velocity in m/s, km/h, ft/min., MPH and nautical miles/hour.
 • temperature measurement in °C or °F
 • Large (36mm) LCD display shows both air velocity and temperature
 • The memory of minimum and maximum reading
 • Data Hold function allows you to stop reading made
 • connector for connection to a computer RS-232
Specyfikacja:
 • Pomiar prędkości powietrza:
  • zakres: 0,2 - 20 m/s
  • rozdzielczość: 0,1 m/s
  • dokładność: +/- 3%+3) odczytu lub +/-(1%+1) zakresu (wyższa z wartości)
 • Pomiar prędkości powietrza:
  • zakres: 0,7 - 72 km/h
  • rozdzielczość: 0,1 km/h
  • dokładność: +/-(3%+3) odczytu lub +/-(1%+1) zakresu (wyższa z wartości)
 • Pomiar temperatury:
  • zakres: 0 - 50°C
  • rozdzielczość: 0,1°C
  • dokładność: +/- 0,8°C
 • Wymiary miernika: 178 x 74 x 33 mm;
 • Wymiary sondy: 940 mm (dł.), 13 mm (średn.)
 • Waga: 482 g

 • Measurement of air velocity:
  • range 0.2 - 20 m/sec
  • resolution 0.1 m/s
  • accuracy: +/- 3% + 3) reading or +/- (1% + 1) range (whichever is greater)
 • Measurement of air velocity:
  • range 0.7 - 72 km/h
  • resolution of 0.1 km/h
  • accuracy: +/- (3% 3) reading or +/- (1% + 1) range (whichever is greater)
 • Temperature measurement:
  • Range: 0 - 50 °C
  • resolution 0.1 °C
  • accuracy: +/- 0.8 °C
 • Meter Dimensions: 178 x 74 x 33 mm;
 • Probe: 940 mm (L.), 13 mm (dia.)
 • Weight: 482 g