Analizator / elektroniczny zestaw manometrów 2-zaworowy Mastercool 99103

1 321,00 zł (netto)
Ilość
Oczekiwanie na dostawę

Analizator / elektroniczny zestaw manometrów 2-zaworowy Mastercool 99103
Zastosowanie:
 • Serwis układów chłodniczych i klimatyzacyjnych.

 • Service refrigeration and air conditioning systems.
Opis produktu:

Mastercool 99103 to najbardziej zaawansowany elektroniczny zestaw manometryczny, jaki obecnie jest dostępny na rynku. Zalety:

 • Obsługuje aż 61 rodzajów czynników chłodniczych
 • Wskazuje aktualną temperaturę oraz automatycznie wylicza i wskazuje temperaturę przegrzania i dochłodzenia (przy użyciu termopary szczękowej)
 • Wskazuje głębokość próżni (z podłączoną czujką próżniową)
 • Wskazuje temperaturę nasycenia, temperaturę na linii nasycenia pary oraz na linii nasycenia cieczy dla aktualnego ciśnienia
 • Bardzo duży czytelny wyświetlacz LCD pokazuje m.in. ciśnienie, aktualną temperaturę, temperaturę cieczy nasyconej, temperaturę przegrzania oraz dochłodzenia
 • Automatyczne nagrzewanie
 • Wskaźnik stanu baterii
 • Automatyczne wyłączanie po 15 min. (istnieje możliwość dezaktywacji tej funkcji)
 • Podświetlany wyświetlacz ułatwia widoczność odczytów w ciemnym otoczeniu
 • Obudowa z ABS
 • Gumowa osłona urządzenia
 • Korpus aluminiowy z wziernikiem, zawory tłokowe z podwójnym uszczelnieniem
 • Haczyk do zawieszania składany do obudowy

Mastercool 99103 is the most advanced electronic gauge set, which is currently available on the market. Benefits:

 • Supports up to 61 types of refrigerants
 • Shows the actual temperature and automatically calculates and displays the temperature of overheating and subcooling (using thermocouple jaw)
 • Indicates the depth of vacuum (with attached detector vacuum)
 • Indicates the saturation temperature, the temperature at the saturation vapor and liquid saturation line for the actual pressure
 • Very large clear LCD display are pressure, current temperature, saturated liquid temperature, superheat and subcooling
 • Automatic heating
 • Battery check
 • Automatic shut-off after 15 minutes. (You can deactivate this function)
 • Backlit display for easy visibility in dark environments readings
 • ABS housing
 • Rubber protection devices
 • Aluminum body with sight glass, valves, piston with a double seal
 • Hook to suspend the application to the housing
Specyfikacja:
 • Obsługiwane czynniki chłodnicze: R11, R12, R13, R21, R22, R23, R32, R113, R114, R115, R116, R123, R124, R125, R134, R134A, R141B, R142B, R143, R143A, R152A, R176, R218, R290, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403A, R403B, R404A, R405A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R408A, R409A, R410A, R410B, R411A, R411B, R412A, R413A, R414A, R414B, R501, R502, R503, R504, R507, R508B, R509A, R600, R600A, R601, R601A, R717, R744
 • Pomiar ciśnienia w Bar, PSI, inHg, MPa i kg/cm2
 • Pomiar próżni w mikronach, mTorr, KPa, mmHg, mBar
 • Pomiar temperatury w oC i oF
 • Rozdzielczość (ciśnienie): 0,07 Bar (1 PSI, 0,007 MPa, 0,07 kg/cm2)
 • Dokładność (ciśnienie): ± 1psi, lub 1% odczytu (w zależności, która wartość jest wyższa)
 • Ciśnienie robocze: 0 do 52 Bar (750 PSI, 5MPa, 52 kg/cm2)
 • Ciśnienie maksymalne (nie powodujące zniszczenia wewnętrznych elementów): 70 Bar (1000 PSI, 7MPa, 70 kg/cm2)
 • Zakres temperatury czynnika chłodniczego: -40 do +93 oC (-40 do +200 oF)
 • Dokładność (temperatura): ±0,5 oC (±1oF) – w zakresie od 0 do 71 oC (32 do 160 oF)
 • Temperatura pracy: 0 do 50 oC (32 do 122 oF)
 • Temperatura przechowywania: 0 - 49 oC (32 - 120 oF)
 • Głębokość próżni: 2000 - 1 mikrobarów
 • Przyłącze: ¼" męskie
 • Zasilanie: bateria 9V DC, opcjonalnie dostępny zasilacz AC/DC
 • Żywotność baterii: 30-36 godzin ciągłego użytkowania dla funkcji temperatury i ciśnienia, 25 – 30 godzin ciągłego użytkowania dla funkcji próżni i przy włączonym podświetleniu wyświetlacza

 • Supported refrigerants R11, R12, R13, R21, R22, R23, R32, R113, R114, R115, R116, R123, R124, R125, R134, R134A, R141B, R142B, R143, R143, R152, R176, R218, R290, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403, R403B, R404A, R405, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R408A, R409A, R410A, R410B, R411, R411B, R412, R413A, R414A, R414B, R501, R502, R503, R504, R507, R508B, R509, R600, R600, R601, R601, R717, R744
 • Pressure in Bar, PSI, inHg, bar and kg/cm 2
 • Vacuum measurement in microns mTorr, KPa mmHg, mBar
 • Temperature measurement in oC and o sup>F
 • Resolution (pressure): 0.07 Bar (1 PSI, 0.007 MPa, 0.07 kg/cm 2)
 • Accuracy (pressure): ± 1PSI, or 1% of reading (whichever value is higher)
 • Operating pressure: 0 to 52 bar (750 PSI, 5MPa and 52 kg/cm 2)
 • Pressure (not causing the destruction of internal components): 70 Bar (1000 PSI, 7 MPa, 70 kg/cm 2)
 • Refrigerant temperature range: -40 to +93 o C (-40 to +200 oF)
 • The accuracy (temperature): ± 0.5 o C (± 1 o F) - from 0 to 71 o C (32 to 160 o sup>F)
 • Operating Temperature: 0 to 50 o C (32 to 122 o F)
 • Storage Temperature: 0 - 49 oC (32 - 120 oF)
 • Depth vacuum: 2000 - 1 microbars
 • Connection: ¼" male
 • Power supply: DC 9V battery, optional AC AC / DC
 • Battery life: 30-36 hours of continuous use for a function of temperature and pressure, 25 - 30 hours of continuous use for vacuum function and with backlight on display
Informacje dodatkowe:
Termopara szczękowa (52336) oraz czujka próżniowa (98062) są dostępne oddzielnie.

Thermocouple jaw (52336) and vacuum detector (98062) are available separately.