Analizator / elektroniczny zestaw manometrów 2-zaworowy Mastercool 99661-A-EU z akcesoriami

2 661,00 zł (netto)
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Analizator / elektroniczny zestaw manometrów 2-zaworowy Mastercool 99661-A-EU z akcesoriami
Zastosowanie:
 • Pomiar ciśnienia w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych
 • analizowanie parametrów pracy układu (np.: na pod stawie przegrzania i dochłodzenia)
 • kontrola głębokości próżni

 • Pressure measurement in refrigeration and air-conditioning
 • analyzing the operating parameters of the system (eg .: on the basis of overheating and subcooling)
 • depth control vacuum
Opis produktu:

Funkcjonalność kompletnego zestawu znacznie wykracza poza to co oferują tradycyjne zestawy manometrów. Oprócz pomiaru ciśnienia na stronie niskiej i wysokiej układu chłodniczego, przyrząd potrafi automatycznie określić i wyświetlić wielkość przegrzania lub dochłodzenia czynnika. Dodatkowo wylicza temperaturę nasycenia czynnika na liniach nasycenia dla mierzonego ciśnienia.

 • Obsługa 61 rodzajów czynników chłodniczych
 • Duży, podświetlany wyświetlacz LCD
 • Wyliczenie temperatury nasycenia na linii pary oraz cieczy dla mierzonego ciśnienia
 • Podanie temperatury oraz obliczenie temperatury przegrzania i dochłodzenia (z użyciem termopary szczękowej 52336 - w zestawie)
 • Wskazanie głębokości próżni (z użyciem czujki próżniowej 98062 - w zestawie)
 • Graficzna informacja o stanie naładowania baterii
 • Automatyczne wyłączanie po 15 minutach (z możliwością dezaktywacji)
 • Korpus aluminiowy z wziernikiem, zawory tłokowe z podwójnym uszczelnieniem
 • Gumowa osłona urządzenia, obudowa z ABS
 • Haczyk do zawieszania składany "do obudowy"

The complete set of functionality goes well beyond what sets offer traditional gauges. In addition to the pressure on low and high refrigerant system, the device can automatically determine and display the size of overheating or subcooling refrigerant. In addition it calculates the saturation temperature refrigerant saturation lines for the measured pressure. P>

 • Support 61 types of refrigerants
 • Large, backlit LCD display
 • The calculation of the saturation temperature of the steam line and the fluid pressure measured
 • Giving temperature and the calculation of overheating and subcooling temperature (thermocouple using maxillary 52336 - included)
 • Display of depth vacuum (using a vacuum detector 98062 - included)
 • The graphical information about the battery charge
 • Automatic shut-off after 15 minutes (with the possibility of deactivation)
 • Aluminum body with sight glass, valves, piston with a double seal
 • Rubber protection devices, cover with ABS
 • Hook for hanging folding "to housing"
Specyfikacja:
 • Obsługiwane czynniki chłodnicze: R11, R12, R13, R21, R22, R23, R32, R113, R114, R115, R116, R123, R124, R125, R134, R134a, R141B, R142B, R143, R143A, R152A, R176, R218, R290, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403A, R403B, R404A, R405A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R413A, R414A, R414B, R501, R502, R503, R504, R507, R508B, R509A, R600, R600A, R601, R601A, R717, R744, R410A, R410B
 • Pomiar ciśnienia w bar, psi, inHg, MPa i kg/cm2
 • Pomiar próżni w mikronach, kPa, mTorr, mmHg, mbar
 • Pomiar temperatury w °C i F
 • Rozdzielczość (ciśnienie): 0,07 bar
 • Dokładność (ciśnienie): ± 1 psi, lub 1% odczytu (wyższa wartość)
 • Ciśnienie robocze: 0 do 52 bar
 • Maksymalne ciśnienie: 70 bar
 • Zakres temperatury czynnika chłodniczego: -40 do +93 °C
 • Dokładność (temperatura): ±0,5 °C – w zakresie od 0 do 71 °C
 • Przyłącze: ¼" męskie
 • Zasilanie: bateria 9V DC lub (dostępny opcjonalnie) zasilacz AC/DC

 • Supported refrigerants R11, R12, R13, R21, R22, R23, R32, R113, R114, R115, R116, R123, R124, R125, R134, R134a, R141B, R142B, R143, R143, R152, R176, R218, R290, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403, R403B, R404A, R405, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411, R411B, R412, R413A, R414A, R414B, r501, R502, R503, R504, R507, R508B, R509, R600, R600, r601, r601, R717, R744, R410A, R410B
 • Pressure in bar, psi, inHg MPa and kg / cm 2 sup>
 • The measurement of the vacuum in microns kPa mTorr, mmHg, mbar
 • Temperature measurement in°C, and F
 • Resolution (pressure): 0,07 bar
 • Accuracy (pressure): ± 1 psi or 1% of reading (higher value)
 • Operating pressure: 0 to 52 bar
 • The maximum pressure of 70 bar
 • Refrigerant temperature range: -40 to +93°C
 • The accuracy (temperature): ± 0.5°C - in the range of 0 to 71°C
 • Connection: ¼ & quot; men's
 • Power supply: DC 9V battery or (optionally available) AC/DC
Informacje dodatkowe:

W zestawie:

 • 3 węże 150 cm z zaworami kulowymi (ręcznymi zaworami odcinającymi)
 • czujka próżniowa (98062)
 • termopara szczękowa (52336)
 • 2 złączki proste 1/4" na 5/16" SAE z popychaczem
 • walizka z tworzywa na wszystkie elementy

Includes:

 • 3 hoses 150 cm with ball valves (manual shut-off valves)
 • The vacuum detector (98062)
 • thermocouple Jaw (52336)
 • 2 straight connectors 1/4 "to 5/16" SAE with a pusher
 • plastic case all the elements